Truy cập

Hôm nay:
1
Hôm qua:
0
Tuần này:
1
Tháng này:
0
Tất cả:
3887288
THÔNG TIN DANH BẠ ĐIỆN THOẠI
CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ NĂM 2023

BỆNH VIỆN ĐA KHOA THÀNH PHỐ THANH HÓA
Địa chỉ: 140 Trường Thi - Phường Trường Thi - Thành phố Thanh Hóa
ĐTLH: 02373.855.291                                    FAX: 02373.855.291
Email: bvdkthanhpho@gmail.com
TT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ
ĐIỆN THOẠI
CƠ QUAN
DI ĐỘNG
NHÀ RIÊNG
1
Lê Tiến Toàn
Giám đốc
02373.713.333
0912.522.077
 
2
Trịnh Văn Lâm
Phó Giám đốc
02373.854.159
0914.467.268
 
3
Nguyễn Văn Thành
Phó Trưởng phòng
Kế hoạch Tổng hợp
02373.759.598
0977.915.883
 
4
Lê Khắc Phương
Trưởng phòng
Y tá Điều dưỡng
02373.750.550
0949.150.226
 
5
Nguyễn Đình Bắc
Phó Trưởng phòng
Y tá Điều dưỡng
02373.750.550
0387.879.661
 
6
Lê Thị Hà
Phó Trưởng phòng
Y tá Điều dưỡng
02373.750.550
0705.277.720
 
7
Ngô Thị Lan Thanh
Trưởng phòng
Tổ chức Hành chính
02373.716.474
0912.980.645
02373.859.310
8
Nguyễn Thị Thanh Huyền
Phó Trưởng phòng
Tổ chức Hành chính
02373.853.710
0914.422.886
 
9
Trần Thị Hồng
Trưởng phòng
Tài chính Kế toán
02373.858.333
0912.987.989
02378.688.888
10
Dương Quốc Thành
Phó Trưởng phòng
Tài chính Kế toán
02373.717.512
0919.719.717
 
11
Nguyễn Minh Đức
Trưởng khoa
Đông Y
02373.716.832
0985.362.679
 
12
Lê Thị Kiều Trang
Điều dưỡng trưởng
Khoa Đông Y
02373.716.832
0918.061.984
 
13
Lê Thị Liên
Trưởng khoa
Nội - Nhi
02373.716.831
0979.322.676
 
14
Lê Thị Ngọc Trâm
Phó Trưởng khoa
Nội - Nhi
02373.716.831
0945.519.479
 
15
Trịnh Thị Dậu
Điều dưỡng trưởng
Khoa Nội - Nhi
02373.716.831
0346.698.456
 
16
Nguyễn Thị Liên
Trưởng khoa Sản
02373.716.834
0915.793.815
 
17
Nguyễn Thị Bích Thủy
Phó Trưởng khoa Sản
02373.716.834
0394.896.800
 
18
Đới Thị Dung
Điều dưỡng trưởng
Khoa Sản
02373.716.834
0919.018.678
 
19
Trần Ngọc Quang
Trưởng khoa Ngoại
02373.716.836
0857.679.868
 
20
Lê Thị Hảo
Điều dưỡng trưởng
Khoa Ngoại
02373.716.836
0932.360.936
02373.857.314
21
Lê Thị Hồng
Trưởng khoa
Truyền nhiễm
02373.717.513
0934.544.385
 
22
Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Điều dưỡng trưởng
Khoa Truyền nhiễm
02373.717.513
0915.142.688
02378.683.535
23
Trịnh Thị Mỹ Hồng
Trưởng khoa
Khám bệnh
02373.717.510
0983.012.473
 
24
Lê Thị Thu Hà
Phó Trưởng khoa
Khám bệnh
02373.717.510
0915 929 879
 
25
Dương Thị Thiết
Phó Trưởng khoa
Khám bệnh
02373.717.510
0986.260.186
 
26
Đỗ Thị Thu Trang
Phụ trách
Điều dưỡng trưởng Khoa Khám bệnh
02373.717.510
0946.050.618
 
27
Nguyễn Văn An
Phó Trưởng khoa
Hồi sức Cấp cứu
02373.716.833
0975.661.366
 
28
Lê Thị Hà
Điều dưỡng trưởng
Khoa Hồi sức Cấp cứu
02373.716.833
0948.256.476
 
29
Lê Văn Tấn
Trưởng khoa
Liên chuyên khoa
02373.716.835
0368.609.350
 
30
Lê Việt Cường
Phó Trưởng khoa
Liên chuyên khoa
02373.716.835
0973.913.780
 
31
Lê Thị Tuyết
Điều dưỡng trưởng
Khoa Liên chuyên khoa
02373.716.835
974.698.847
 
32
Văn Thanh Huệ
Trưởng khoa Dược
02373.729.174
0918.610.684
 
33
Nguyễn Thị Thu
Kỹ thuật viên trưởng
Khoa Dược
02373.716.830
0914.346.583
 
34
Hoàng Đức Trung
Phó Trưởng khoa LCK Phụ trách khoa 
Chẩn đoán Hình ảnh
02373.717.511
0913.568.708
0913.348.758
 
35
Lê Xuân Thủy
Kỹ thuật viên trưởng
Khoa Chẩn đoán Hình ảnh
02373.717.511
0972.064.466
0914.335.636
 
36
Nguyễn Thị Minh Hải
Phó Trưởng khoa
Xét nghiệm
02373.716.837
0905.670.686
 
37
Lê Thị Hạnh
Kỹ thuật viên trưởng
Khoa Xét nghiệm
02373.716.837
0989.429.575
 
38
Lê Văn Thuận
Phó Trưởng phòng
Tổ chức Hành chính
Phụ trách khoa
Chống nhiễm khuẩn
02373.729.175
0944.452.925
 

Sáng: 7h30 - 11h30 | Chiều: 13h30 - 17h